top of page
Anchor 1
shutterstock_553688236 2.jpg
Anchor 2

LOKALBANK består av 10 frittstående sparebanker som har inngått et samarbeid om felles innkjøp og standardisering for å styrke bankenes kundetilbud og konkurransekraft. I den forbindelse har bankene stiftet LB Selskapet AS hvis oppgave er å bistå bankene i å utvikle effektive tjenester med høy kvalitet samt å tilrettelegge for samarbeid mellom bankene

 

LB Selskapet AS eies i sin helhet av de 10 bankene i alliansen, der hver bank eier like stor andel av selskapet uavhengig av størrelse og hver bank har hver sin plass i styret. Vi har stor tro på at et samarbeid under prinsippet «en bank én stemme» fungerer best!

Anchor 3

EIERBANKER

Solide og langsiktige lokalbanker har vært viktige for verdiskapningen i lokal-samfunnene over hele landet i snart 200 år.
Gjennom LOKALBANK skal våre banker posisjoneres slik at de fortsatt kan tilby de produkter, tjenester og den teknologi som er nødvendig for kundene og samfunnet.

I dag og i årene som kommer.

shutterstock_1233205309 (1) RS.jpg

LOKALBANK ønsker å samarbeide med de som kan tilby gode produkter, tjenester og leveranser til eierbankene og deres kunder.

Anchor 4

Ansatte i LB Selskapet

Bent_R_Eidem.jpg

Adm. dir.

Bent R. Eidem

+47 905 95 172

 bre@lokalbank.no

marius2.png

Marius Reitan Stenvik

        +47 916 20 878

mrs@lokalbank.no

Katharina Erlandsen 
 

+47 915 84 539

 ke@lokalbank.no

Astrid_Jakobsen_depot_small.jpg

Astrid Jakobsen

+47 991 05 922

 aja@lokalbank.no

svein ove 3.png

Svein Ove Sandvik

+47 906 08 180

 sos@lokalbank.no

Tor_Morten_Bangsund_Stor%25C3%25B8y_edited_edited.jpg

Tor Morten B. Storøy

+47 476 37 519

 tms@lokalbank.no

Linda.jpg

Linda Marie Eide Bruneel
 

+47 986 23 977

lb@lokalbank.no

elina_marianne_sommervold.jpg

Elin Marianne Sommervold

+47 911 89 773

 ems@lokalbank.no

jannike.jpg

Jannike S. Dullum

+47 456 15 506

 jsd@lokalbank.no

Christian_J.PNG

Christian Johnsen

+47 938 14 122

cj@lokalbank.no

Tore_Ingholm.jpg

Tore Ingholm

+47 905 00 931
tore.ingholm@banksystemer.no
 

Gunn_Ekset_depot_small.jpg

Gunn Ekset

+47 977 32 381

  ge@lokalbank.no

kyyre_bratland.PNG

Kyrre Selvig Bratland

 

+47 995 31 803  

ksb@lokalbank.no

Øyvind_Pedersen.JPG

Øyvind B. Pedersen

+47 908 68 314
 
obp@lokalbank.no
 

Arne_Jomar_Rundhaug.webp

Arne Jomar Rundhaug

+47 922 18 176

ajr@nidaros-sparebank.no

Lars Erik Storhaug.webp

Lars Erik Storhaug

+47 924 61 710

 les@lokalbank.no

Line_Knutsen_forrutv.jpg

Line Knutzen

+47 481 81 101
lk@lokalbank.no

Kristian Lie-Pedersen.jpg

Kristian Lie-Pedersen

+47 970 75 107

klp@lokalbank.no

Anchor 5
shutterstock_130864808 (4).jpg

Cultura Bank har inngått samarbeidsavtale med LOKALBANK

Cultura Bank og LB Selskapet AS, på vegne av LOKALBANK Alliansen, har inngått en samarbeidsavtale.  Avtalen omfatter blant annet kompetanse utveksling og innkjøpssamarbeid.

«Dette blir bra!» sier Jannike Østervold, daglig leder i Cultura Bank.

«Gjennom å samarbeide med LOKALBANK får vi tilgang på et solid kompetansemiljø, som vil gjøre oss mer robuste og effektive, og det er ingen tvil om at det er en fordel å være mange når man går til en leverandør og skal forhandle om en innkjøpsavtale. 

Det er utfordrende å være en liten, selvstendig sparebank.  Du skal ha kompetanse på mange forskjellige områder, og kravene er stadig i endring. Nå får våre fagansvarlige flere å diskutere og løse aktuelle problemstillinger med. Gjennom samarbeidet med LOKALBANK vil vi få effektivisert deler av driften. Dette vil frigjøre mer ressurser til vår kjernevirksomhet, som er utlån til samfunnsnyttige formål.»

«Cultura Banks verdigrunnlag og formål harmonerer med våre bankers grunnleggende verdier som samfunnsinstitusjoner og vi mener en kompetanseutveksling vil være fruktbar for begge parter. Vi ønsker Cultura velkommen som samarbeidspartner og kunde», sier adm. direktør Bent R. Eidem i LB Selskapet AS i en kommentar

Bankene i LOKALBANK Alliansen er 10 selvstendige sparebanker lokalisert fra Viken, Vestfold og Telemark i sør, via Innlandet og Trøndelag til Nordland og Troms i nord. LB Selskapet AS har inngått avtalen med Cultura Bank på vegne av LOKALBANK Alliansen.

 

Kontaktpersoner:

Banksjef Jannike Østervold, Cultura Sparebank,

22 99 51 97

joe@cultura.no

Adm. direktør Bent R. Eidem, LB Selskapet AS,

905 95172

bre@lokalbank.no

bent.jpg
Anchor 6
Anchor 7
katharina.JPG
bottom of page