top of page
Anchor 1
shutterstock_553688236 2.jpg
Anchor 2

LOKALBANK består av 10 frittstående sparebanker som har inngått et samarbeid om felles innkjøp og standardisering for å styrke bankenes kundetilbud og konkurransekraft. I den forbindelse har bankene stiftet LB Selskapet AS hvis oppgave er å bistå bankene i å utvikle effektive tjenester med høy kvalitet samt å tilrettelegge for samarbeid mellom bankene

 

LB Selskapet AS eies i sin helhet av de 10 bankene i alliansen, der hver bank eier like stor andel av selskapet uavhengig av størrelse og hver bank har hver sin plass i styret. Vi har stor tro på at et samarbeid under prinsippet «en bank én stemme» fungerer best!

Anchor 3

EIERBANKER

Solide og langsiktige lokalbanker har vært viktige for verdiskapningen i lokal-samfunnene over hele landet i snart 200 år.
Gjennom LOKALBANK skal våre banker posisjoneres slik at de fortsatt kan tilby de produkter, tjenester og den teknologi som er nødvendig for kundene og samfunnet.

I dag og i årene som kommer.

shutterstock_1233205309 (1) RS.jpg

LOKALBANK ønsker å samarbeide med de som kan tilby gode produkter, tjenester og leveranser til eierbankene og deres kunder.

Anchor 4

Ansatte i LB Selskapet

Bent_R_Eidem.jpg

Adm. dir.

Bent R. Eidem

+47 905 95 172

 bre@lokalbank.no

marius2.png

Marius Reitan Stenvik

        +47 916 20 878

mrs@lokalbank.no

Katharina Erlandsen 
 

+47 915 84 539

 ke@lokalbank.no

Astrid_Jakobsen_depot_small.jpg

Astrid Jakobsen

+47 991 05 922

 aja@lokalbank.no

svein ove 3.png

Svein Ove Sandvik

+47 906 08 180

 sos@lokalbank.no

Tor_Morten_Bangsund_Stor%25C3%25B8y_edited_edited.jpg

Tor Morten B. Storøy

+47 476 37 519

 tms@lokalbank.no

Linda.jpg

Linda Marie Eide Bruneel
 

+47 986 23 977

lb@lokalbank.no

elina_marianne_sommervold.jpg

Elin Marianne Sommervold

+47 911 89 773

 ems@lokalbank.no

jannike.jpg

Jannike S. Dullum

+47 456 15 506

 jsd@lokalbank.no

Christian_J.PNG

Christian Johnsen

+47 938 14 122

cj@lokalbank.no

Tore_Ingholm.jpg

Tore Ingholm

+47 905 00 931
tore.ingholm@banksystemer.no
 

kyyre_bratland.PNG

Kyrre Selvig Bratland

 

+47 995 31 803  

ksb@lokalbank.no

Øyvind_Pedersen.JPG

Øyvind B. Pedersen

+47 908 68 314
 
obp@lokalbank.no
 

Arne_Jomar_Rundhaug.webp

Arne Jomar Rundhaug

+47 922 18 176

ajr@nidaros-sparebank.no

Gunn_Ekset_depot_small.jpg

Gunn Ekset

+47 977 32 381

  ge@lokalbank.no

Line_Knutsen_forrutv.jpg

Line Knutzen

+47 481 81 101
lk@lokalbank.no

Kristian Lie-Pedersen.jpg

Kristian Lie-Pedersen

+47 970 75 107

klp@lokalbank.no

Anchor 5
shutterstock_130864808 (4).jpg
Anchor 6
Anchor 7
katharina.JPG
bottom of page