top of page
2022.04.19 Bilde av vei uten logo.jpg

LB Selskapet AS

LB Selskapet er et felles initiativ eid av de 10 medlemsbankene. Ved å legge til rette for samarbeid og standardisering, bidrar selskapet til å styrke hver enkelt bank og sikre en robust fremtid for alliansen.

Andrea Forbord

Fagansvarlig ESG og risikostyring

Arne Jomar Rundhaug

Fagansvarlig IT og digitalisering

Astrid Jakobsen

Fagspesialist depot

Bent R. Eidem

Administrerende direktør

Christian Johnsen

Fagansvarlig betalingsformidling og bedrageri

Christin Kleppe

Fagansvarlig datavarehus

Elin M. Sommervold

Fagspesialist depot

Eva Rikstad

Fagspesialist depot

Gunn Ekset

Fagspesialist depot

Gunnar Nystøl

Fagansvarlig kreditt risikostyring og tjenester

Hans Snåsøy

Fagansvarlig økonomisk kriminalitet

Helene Fossum

Fagspesialist depot

Hildegunn Smedås

Fagspesialist ESG og Risikostyring

Ida Hammerstad

Fagspesialist myndighetsrapportering

Ingvild Brennekåsa

Fagspesialist forretningsstøtte

Jannike Dullum

Fagansvarlig infrastruktur & prosjektstyring

Katharina Erlandsen

Leder myndighetsrapportering

Kristian Lie-Pedersen

Fagansvarlig risikostyring

Kristofer H. Haugen

Fagspesialist IT og digitalisering

Linda Maria E. Bruneel

Fagspesialist myndighetsrapportering

Line Knutzen

Fagansvarlig forretningsutvikling

Lisa Marie Whitney

Fagspesialist depot

Marianne Kolstad

Leder kredittrisiko

Marianne L. Kårli

Fagspesialist myndighetsrapportering

Marius Reitan Stenvik

Fagspesialist datavarehus/ forretningsanalytiker

Regine Danielsen

Fagkonsulent depot

Sigve Stokland

Fagansvarlig økonomi, regnskap og administrasjon

Svein Ove Sandvik

Fagspesialist kapitalmarked

Tarjei Tyssebotn

Leder finansiell risiko

Thomas Austheim

Fagkonsulent myndighetsrapportering

Tor Morten B. Storøy

Leder virksomhets- og risikostyring

Tore Ingholm

Leder IT og digitalisering

Øyvind B. Pedersen

Leder forretningsstøtte

Vårt team

Vi er et dynamisk team av fagfolk dedikert til å styrke alliansens banker. Med ekspertise innen bank, finans og teknologi, arbeider vi sammen for å levere innovative løsninger og solid støtte til eierbankene.

Rapporter

Kontakt oss

2024 LOKALBANK™

bottom of page